Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kirpputori Swap & Vintage 58 Oy (Y-tunnus 2764932-8)
Lindforsinkatu 4
33720 TAMPERE

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Ida Männistö
Puhelin +358 40 9347781
Sähköposti ida@kirpputoriswap.fi

REKISTERIN NIMI

Kirpputori Swap & Vintage 58 Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kirpputori Swapin asiakkaaksi kirppari-kalle palvelussa, varannut myyntijakson kirpputori Swapista, varannut swappi.fi palvelun tai osallistuu kirpputori Swapi:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on kirpputori Swapin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää kirpputori Swapin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää kirpputori Swapin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kirpputori Swap saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan kirpputori Swapin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kirpputori Swapilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä kirpputori Swapille sähköpostitse info@kirpputoriswap.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kirpputori Swapi:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Kirpputori Swapin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole kirpputori Swapin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kirpputori Swapin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.